Haluamme olla enemmän kuin toimittaja: ”Haluamme olla kumppani”

Kumppanuus

Vahasillan liikeidean kulmakivenä on rakentaa luja ja luotettava suhde asiakkaan kanssa.

Meillä Vahasillassa kumppanuus tarkoittaa molemminpuolista avointa luottamuksellista suhdetta asiakkaan tarpeita ratkottaessa. Vaikka tämä rakentuu pikkuhiljaa toimitus kerrallaan, me aloitamme uudenkin asiakkaan kanssa heti tällä kumppanuus –ajatuksella.

Kumppanuuden ylläpitäminen vaatii paljon, esimerkiksi sovitun viestimisen toteuttamista. Siksi meidät asiakas saa aina halutessaan kiinni ja monesti hänellä onkin erikseen nimetty yhteyshenkilökin.

Kumppanuudella toivomme asiakkaan kokevan sellaista luottamusta ja turvaa, että hän pystyy keskittymään omaan ydinbisnekseensä tietäen, että me hoidamme sovitut asiat “kuin itselle tekisimme”.

Kumppanit suunnittelevat ja toteuttavat asioita yhdessä. Siksi avoin palaute ja uudet ehdotukset toimintatapojen suhteen otetaan meillä ilolla vastaan. Jatkuva oman toiminnan kehittäminen on meillä sydämen asia; me emme jää tuleen makaamaan!

Kokonaistoimitus

Meidät tunnetaan toistaiseksi parhaiten valmistavana konepajana. Toki jatkamme sellaisena edelleenkin, mutta meiltä löytyy osaajat myös mitoitus- ja asennustyöhön.

Vahasilta panostaa jatkossa vahvasti kokonaistoimituksiin. Tarvittaessa etsimme oman porukan lisäksi sopivat erikoistuneet kumppanit kuten vaikkapa nostötöihin erikoistuneet ammattilaiset. Meiltä löytyy osaaminen myös instrumennoinin, sähköasennusten ja automaatiojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Tietysti hoidamme myös lämpö- ja pintakäsittelyt tarkastuksineen.

Kun kerromme haluavamme autta asiakasta tämän tarpeiden kanssa, meillä se tarkoittaa, että otamme vastuun tarvittaessa kaikesta toimitukseen liittyvästä. Mitoituksen , suunnittelun, valmistuksen, asennustyön ja muun tarvittavan saa meiltä luotettavana kokonaistoimituksena, jolloin asiakas voi itse keskittyä omaan ydintekemiseensä ja hetkeksi “unohtaa” meille annetun kokonaisuuden.

Vahasilta hoitaa kaiken sovitun ja viestii asiakkaalle kokonaistoimituksen edistymisestä vaiheittain.

Kiinnostuitko?